Dziś jest , imieniny obchodzą:

Zasady głosowania w wyborach parlamentarnych

Możliwość zagłosowania w wyborach parlamentarnych posiadają zarówno Polacy w kraju, jak i przebywający zagranicą. Nie ma znaczenia fakt, czy mieszka się w innym państwie na stałe, czy też jednie tymczasowo. Zasada ta obowiązuje także w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu, które odbędą się 13 października bieżącego roku. Przebywając poza granicami Polski i chcąc wziąć udział w nadchodzących wyborach, należy jedynie wypełnić kilka formalności.

 

Chcąc zagłosować w wyborach parlamentarnych należy wcześniej zgłosić się na listę wyborców w konsulacie RP właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej trzy dni przed zaplanowanymi wyborami. Oznacza to, że w tegorocznym głosowaniu końcową datą rejestracji jest 10 października. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
Nazwisko
Imię (lub imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu.
Warto pamiętać, że w krajach, w których wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy jest dowód osobisty, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia do wpisu na listę osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym można dokonać kontaktując się z Konsulatem RP telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem, drogą mailową lub osobiście. Podobnie, jak w poprzednich latach, istnieje także możliwość samodzielnego dokonana zgłoszenia za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-wybory.

Obywatel, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Podobna zasada obowiązuje w przypadku wyborców na stałe zamieszkałych w kraju, którzy zamierzają głosować za granicą, np. wyjeżdżających w delegację. Osoby te także mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument ten uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie wyborczym za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca figuruje w spisie wyborców, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów. Zaświadczenie takie można również zdobyć w dowolnym konsulacie poza granicami naszego kraju. Ważne jest, by nie zgubić lub w inny sposób nie stracić zaświadczenia o prawie do głosowania, bowiem nie ma możliwości otrzymania kolejnego dokumentu, przez co udział w wyborach stanie się niemożliwy.

Polacy mieszkający lub przebywający zagranicą nie będą mogli w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu głosować korespondencyjnie. Do tej pory, wyborcy poza Polską mogli brać udział w wyborach bez wychodzenia z domu. Ta forma uczestnictwa w głosowaniu sprzyjała osobom starszym, chorym lub mieszkającym daleko od lokalu wyborczego. Wystarczyło jedynie zgłosić swoją chęć głosowania, by kilka dni przed wyborami otrzymać drogą pocztową pakiet wyborczy, który następnie należało odesłać. W tegorocznych wyborach parlamentarnych, podobnie z resztą jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego, takiej możliwości nie ma. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że „Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych głosowanie korespondencyjne za granicą zostało zniesione”.
Likwidacji tego sposobu głosowania bezskutecznie sprzeciwiał się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który uznał ją za poważne osłabienie gwarancji zasady powszechności wyborów. Tym bardziej, że procedura głosowania korespondencyjnego, która była stosowana od 2011 roku, cieszyła się dużą popularnością i była chętnie wykorzystywana przez wyborców, nie mogących z różnych przyczyn udać się do lokalu wyborczego osobiście. Obywatele polscy przebywający za granicą mogą zatem zagłosować wyłącznie osobiście. Głosowanie korespondencyjne jest nadal możliwe wyłącznie na terytorium Polski.

 

Sposób głosowania

W wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oddajemy swój głos tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. Postawienie znaku X obok kilku nazwisk kandydatów umieszczonych na tej samej liście lub postawienie znaku X obok nazwisk kandydatów na więcej niż jednej liście spowoduje unieważnienie oddanego głosu. Podobnie, głos zostanie unieważniony w przypadku niepostawienia znaku X w żadnej kratce lub postawienia znaku X obok nazwiska kandydata znajdującego się na liście, której rejestracja została uznana za nieważną.

W wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej także oddajemy swój głos tylko na jednego kandydata, nawet jeśli w okręgu wyborczym zarejestrowano więcej osób ubiegających się o mandat senatorski. Podobnie, jak w przypadku głosowania do Sejmu RP, głosuje się stawiając znak X w kartce z lewej strony, obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku X przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce spowoduje unieważnienie głosu. Podobnie, w przypadku zagłosowania na kandydata, którego nazwisko zostało skreślone z listy osób ubiegających się o mandat, oddany głos zostanie uznany za nieważny.
Dla przypomnienia, znak X to dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Nie ma przepisu regulującego wymagany kolor wkładu do długopisu, niemiej jednak zaleca się stawianie znaków X kolorem czarnym lub granatowym.
W dniu głosowania, należy mieć przy sobie ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Osobom z wadą wzroku zaleca się także zabranie okularów, gdyż druk na listach może być bardzo drobny.
Dodatkowe informacje o siedzibach i zasięgach obwodowych komisji wyborczych, godzinach otwarcia lokali wyborczych, możliwościach udziału w głosowaniu można będzie uzyskać na stronie internetowej Ambasady RP w Brukseli (https//bruksela.msz.gov.pl). 

Źródło: Stona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl.

Polecamy

W życiu każdej dojrzałej kobiety pojawia się moment, kiedy musi zostać sama. Najlepiej sama ze sobą. No i doczekałam się po wielu latach małżeństwa. Popołudnie i wieczór. Wolne. Mąż wyjątkowo został w pracy do 23, a dzieciaki przebywały na wycieczce szkolnej. Z noclegiem!

Wakacje w pełni, a pewnie wiele osób wciąż nie ma planów i wcale nie z powodu braku gotówki, tylko z powodu, delikatnie mówiąc, niespokojnej sytuacji na świecie.

Sezon wiosenny w pełni. Początkujący pasjonaci ogrodów lub działek stoją przed licznymi dylematami na wiosnę m.in., co i kiedy posadzić, jak nawozić lub czym zwalczać szkodniki.

Dla Polaków bardzo ważne są dwa święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Z każdym z nich wiążą się określone zwyczaje.

O św. Walentym słyszał każdy, ale o tym, że jego relikwie znajdują się w Charleroi, w kościele Saint-Remy de Montignies-sur-Sambre słyszało niewielu. Zdziwieni? Ja też byłam zaskoczona, gdy odkryłam ten fakt przez zupełny przypadek.

Już ponad ćwierć wieku wielka orkiestra świątecznej pomocy gra m.in. Dla pacjentów marszałkowskich szpitali marszałkowskich przekazując jednostkom znaczące ilości sprzętu ratującego ludzkie życie. 14 stycznia 2018 r.

Od dawna marzyła mi się na korytarzu piękna, drewniana szafa w prowansalskim stylu, który charakteryzują białe ściany i postarzane meble w jasnych, pastelowych barwach, najczęściej białe, écru, szare z metalowymi okuciem i uchwytami.

W dniu 9 grudnia 20117 w Harelbeke odbyła się pierwsza edycja Mikołajowego turnieju w piłce halowej organizowanego przez Orly Harelbeke.

Moje pierwsze spotkanie z papierosami przypada na tak zamierzchłe czasy, iż gdybym wyznała całą prawdę, daliby mi Państwo pewnie ze sto lat. Zaczęło się, tak jak w wielu wypadkach, w wieku wczesno-młodzieńczym.

Reklama

Poczta kwiatowa
Radio Roza
niderlandia.org
polonia.be

Galeria

 • Bal Gimnazjalistów
 • Dzień Dziecka w szkole 2010
 • Dzień Dziecka 2012
 • Mini galeria 04
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Bal Karnawałowy 2011
 • Miss Fitness
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Koncert Golec u-Orkiestra
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Krakus
 • Ani Mru Mru
 • Koncert Budki Suflera
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Mini galeria 03

Oni nam zaufali

kuchnia
ing
wbc
rossignol
permis
aaxe
wiewiorka
les delices